Aktuálne realizované - Obnova bytového domu Idanská 25, 27, 29

Predmetom obnovy bytového domu je sanácia loggií v rozsahu odstránenia nedostatkov nosných častí loggií, zateplenia vodorovných a zvislých častí loggií vrátane priečelných stien loggiovej fasády, realizácie nových úprav povrchov podlách, stien a stropov loggií, výmeny zábradlia a bleskozvodu, realizácie zasklenia logiií. Rok realizácie 2023 / 2024.