Aktuálne realizované - Obnova bytového domu Zombová 5,7

Obnova bytového domu Zombová 5,7 spočíva v zateplení obvodového a strešného plášťa, sanácie loggiovej dosky a realizácie nového odkvapového chodníka. V zimnom období sme realizovali zateplenie stropov v interiéri. Čoskoro pristúpime k realizácií novej dlažby vo vstupe a maľbe stien a stropov v spoločných priestoroch bytového domu. Uvedené práce vykonáva firma STAVEX Košice s.r.o. priamo pre investora. Rok realizácie 2023.