Sanácia balkónov a logií

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Dnes mnoho balkónov a logií vykazuje viac alebo menej nedostatky, ktoré sú spôsobené zlou technológiou pri výstavbe. Jedná sa o takzvané systémové poruchy.

 

Najčastejšie sa jedná o zatekania do železobetónovej konštrukcie v dôsledku nedostatočnej hydroizolácie, nesprávne vyspádovaná plocha podlahy balkóna, zle doriešené napojenie steny na podlahu a pod.

 

Práve preto je nutné pri rekonštrukciách balkónov a logií dodržať celý systém ich obnovy.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

Pri správnej obnove balkónov a logií je potrebné odstrániť všetky nepevné časti, odstrániť pôvodné oplechovanie a častokrát aj pôvodné zábradlie. Podlahovú plochu je nutné správne vyspádovať. Na pripravenú podlahu sa namontuje nový okapový plech a následne sa celá plocha zaizoluje hydroizolačnou stierkou. Do rohových spojov stien a podlahy sa nalepí flexibilná hydroizolačná páska. Na takto pripravený podklad sa môže lepiť keramická dlažba do flexibilného lepidla. Na záver sa dlažba vyškáruje flexibilnou škárovacou hmotou.

 

Pri správnom odvode vody z balkóna a správne prevedenej hydroizolácii sa do železobetónovej konštrukcie nedostáva viac voda, vďaka čomu sa predĺži životnosť celej stavby a balkón naďalej slúži jeho vlastníkovi.

 

 

STAVEX Košice s.r.o., Americká trieda 3, 040 13 Košice, tel.: +421 915 914 605, e-mail: stavex@stavex-ke.sk