Aktuálne realizované - Komplexná obnova bytového domu, Skautská 1,2,3,4

Stavebné úpravy pri tejto komplexnej obnove bytového domu spočívajú v zateplení obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, sanácií balkónov vrátane výmeny zábradlí. Taktiež zatepľujeme pivnice, priestory domového vybavenia a  vstupné vestibuly, Strechu zatepľujeme tepelnoizolačnými doskami na báze PIR dosiek. Rovnako realizujeme osadenie nových markíz nad hornými balkónmi, sanáciu vlhkého muriva, rozdelenie pivníc novými priečkami, výmenu výplní stavebných otvorov, nový okapový chodník,výmenu rozvodov a prvkov elektroinštalácie a hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania. Rok realizácie 2023/2024.