Rekonštrukcie elektroinštalácie a zdravotechniky

Pri celkovej obnove bytového domu je potrebné myslieť aj na rekonštrukciu elektroinštalácie a zdravotechniky. Rekonštrukciu rozvodov zdravotechniky Vám vieme zabezpečiť vrátane kompletného zabezpečenia demontáže a spätnej montáže sanity a v prípade potreby aj malé stavebné úpravy v bytovom jadre ak je nutné časť bytového jadra zbúrať a spätne opraviť.

Vieme, že pri rekonštrukciách v bytovom jadre je znížený aj komfort bývania a preto zabezpečujeme dostatok pracovníkov aby sa práce zrealizovali čo najrýchlejšie a v čo najvyššej kvalite. Rekonštrukciu elektrických rozvodov realizujeme taktiež v čo najkratšom čase aby sme vlastníkom bytov čo najmenej znížili komfort bývania počas rekonštrukčných prác. V oboch prípadoch rekonštrukcie vieme zabezpečiť vysokú odbornosť a kvalitu realizovaných prác. Radi Vám poradíme aj v akom rozsahu by bolo potrebné rekonštruovať rozvody vo Vašom bytovom dome.

Zároveň Vám vieme ponúknuť aj:

  • Dodávku a montáž svetiel
  • Dodávku a montáž kamerového systému
  • Komplexnú rekonštrukciu domového vrátnika
  • Dodávku a montáž bleskozvodu
  • Revízie

Samozrejmosťou je odborné poradenstvo ohľadne dodávky elektrických zariadení a preškolenie o používaní.