Projekčná činnosť a financovanie

Projekčná činnosť

Skôr ako je možne začať s realizáciou obnovy Vášho bytového domu je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu a následne vybaviť stavebné povolenie.

So žiadosťou o vypracovanie projektu k obnove Vášho bytového domu sa môžete obrátiť aj na nás, keďže v našom pracovnom tíme máme aj skúseného projektanta. Vďaka tomu sme schopní zapracovať všetky požiadavky vlastníkov bytov a zároveň zahrnúť aj všetky naše skúsenosti zo stavieb, ktoré sme za všetky tie roky nazbierali.

Výsledkom je kvalitne vypracovaný projekt s veľmi dobre riešenými detailami, vďaka čomu nebude problém vybaviť ani stavebné povolenie, ani financovanie. Zároveň všetky detaily z projektu musia zahrnúť aj konkurenčné firmy do cenovej ponuky. Vďaka tomu si budete vedieť veľmi dobre porovnať ceny jednotlivých firiem bez obáv z toho, že niektorá z firiem do ponuky niečo nezahrnula.

Vypracovaním kvalitnej projektovej dokumentácie získate nie len spoľahlivý podklad k realizácií prác ale vďaka správne riešeným detailom presný prehľad o cenách za práce.

Financovanie

V prípade, že obnovu bytového domu nie je možné financovať pomocou vlastných zdrojov, Vám vieme zabezpečiť financovanie aj prostredníctvom úveru. V takomto prípade sa to dá riešiť viacerými spôsobmi:

Komerčný úver
Prvým a najjednoduchším riešením je financovanie obnovy bytového domu komerčným úverom. Banka potrebuje minimum dokladov a na vyjadrenie sa spravidla čaká len niekoľko dní.

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ďalšou možnosťou je obnovu financovať úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Toto je už časovo náročnejšia možnosť ale pri správnom nastavení dokáže bytový dom získať až 0,00 % úrok s termínom splácania až na 20 rokov

Dotácia na systémové poruchy
Poslednou možnosťou je požiadať o dotáciu na odstránenie systémových porúch. Výhodou je získanie nevratnej dotácie, kde viete získať až 22€/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však 70 % z celkovej ceny odstránenia systémovej poruchy

Vo všetkých troch prípadoch Vám vieme poskytnúť poradenstvo a v prípade Vášho záujmu úvery aj vybaviť. Najvhodnejšou kombináciou je pripravovať projektovú dokumentáciu už s ohľadom na financovanie, preto Vám ponúkame možnosť zabezpečiť aj obe služby. Využitím našich skúsenosti viete získať výhodne nie len obnovu Vášho bytového domu ale aj financovanie.