Sanácia balkónov a logií

Dnes takmer všetky pôvodné balkóny a loggie vykazujú viac alebo menej nedostatky, ktoré sú spôsobené zlou technológiou pri výstavbe. Jedná sa o takzvané systémové poruchy.

Najčastejšie sa jedná o zatekania do železobetónovej konštrukcie v dôsledku nedostatočnej hydroizolácie, nesprávne vyspádovaná plocha podlahy balkóna, zle doriešené napojenie steny na podlahu a pod. Práve preto je nutné pri rekonštrukciách balkónov a loggií dodržať celý systém ich obnovy. Pri správnej obnove balkónov a loggií je potrebné odstrániť všetky nepevné časti, odstrániť pôvodné oplechovanie a pôvodné zábradlie. Podlahovú plochu je nutné správne vyspádovať a zaizolovať tepelne aj proti vode.

Preto je nutné používať certifikované systémy od overených výrobcov.  

Pri sanácií balkónov a loggií je nutné prihliadať hlavne na vlastnosti stavebnej konštrukcie a na základe toho navrhnúť správny spôsob ich obnovy.

Jeden z najdôležitejších faktorov výberu balkónového systému je výška balkónových dverí od podlahy, keďže od toho sa odvíja aj nová skladba podlahy.

Zateplenie podlahy balkóna a loggie s betónovým poterom

V prípade, ak je výška balkónových dverí od podlahy dostatočná, tak najvhodnejšou skladbou pre balkóny a loggie je zateplenie podlahy vysokopevnostným polystyrénom s následnou realizáciou betónového poteru. Táto skladba má veľmi dlhú životnosť a dlažba sa na takto zrekonštruovanej podlahe neprehrieva, keďže veľkú časť tepla prevezme betónový poter. Vďaka tejto vlastnosti sú menej namáhané všetky časti balkónového systému, čo výrazným spôsobom predlžuje životnosť celej podlahy. Súčasťou balkónového systému je flexibilná hydroizolácia a kvalitná gresová dlažba lepená do flexibilného lepidla. 

Zateplenie podlahy balkóna a loggie bez betónového poteru

V prípade ak výška balkónových dverí od podlahy nedovoľuje realizáciu balkónového systému s poterom, je možné podlahu vyspádovať za použitia spádového polystyrénu. Následne sa na spádový polystyrén nanesie výstužná vrstva zhotovená zo silného stavebného lepidla a výstužnej sieťky gramáže minimálne 165g/m2. Na takto pripravený podklad sa môže zrealizovať hydroizolačná vrstva a následne lepiť dlažba. Ako hydroizolačnú vrstvu v tomto prípade odporúčame použiť drenážnu fóliu, ktorá plní úlohu hydroizolácie a zároveň odvádza vodné pary spod dlažby, vďaka čomu sa eliminuju nepriaznivé vplyvy teplotných rozdielov. Vďaka tejto vlastnosti ja tento balkónový systém radí medzi najkvalitnejšie systémy bez betónového poteru. 

V prípade záujmu Vám vieme odprezentovať oba systémy a veríme, že Vám navrhneme najvhodnejší spôsob obnovy Vašich balkónov a loggií.
Viac informácií o nami ponúkaných systémoch sa dozviete tu.