Aktuálne realizované - Odstránenie systémových porúch loggií Krosnianska 29,31

Sanácia loggií spočíva v odstránení systémových porúch. Pôvodné vrstvy podlahy sa odstránia až na podklad - betónový panel na ktorý sa bude aplikovať nová skladba zateplenia podlahy vrátane hydroizolácie, nových klampiarskych prvkov a dodávky a montáže prémiového hliníkového zábradlia. Steny a stropy loggií sa taktiež zateplia. Uvedené práce vykonáva firma Stavex priamo pre investora. Rok realizácie 2022.