Komplexná obnova bytového domu na ulici Ostravská 1

Obnova bytového domu spočívala v zateplení fasády a strechy, sanácie loggií vrátane výmeny zábradlia a montáže zasklenie s kompletným uzavretím loggie, rekonštrukcii elektrického vedenia, dodávke a montáži kamerového systému a v rekonštrukcií spoločných priestorov. Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2019.