Náter fasády prevedený na ulici Denešová v Košiciach

Obnova fasády spočívala vo vyspravení fasády, pretmelení panelových spojov a v nátere fasádnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Rekob s.r.o. Rok realizácie 2011.