Obnova fasády na Jazmínovej ulici v Košiciach

Obnova spočívala vo vyspravení fasády, pretmelení panelových škár, nanesení omietky na medzi-okenné vložky a v nátere fasády fasádnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Peter Petruška. Rok realizácie 2007.