Komplexná obnova bytového domu na ulici Stálicová 14,16,18

Obnova bytového domu spočíva v nanesení novej omietky na fasádu a vyrovnanie medziokenných vložiek, sanácií balkónov vrátane výmeny zábradlí a vytvorením okapového chodníka okolo bytového domu . Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2018.