Náter fasády prevedený na Helsinskej ulici v Košiciach

Obnova fasády spočívala v nátere fasádnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu THC Slovakia s.r.o. Rok realizácie 2009.