Rekonštrukcia spoločných priestorov Študentská 10

Rekonštrukcia spočívala vo vyspravení a v nátere stien a stropov, montáži dlažby na podlahu a schodisko a dodávke a montáži hliníkových dverí. Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2015.