Obnova fasády a balkónov termoizolačným náterom na ulici Hanojská 5 (II etapa)

Obnova spočívala v oklepaní a vyspravení balkónov, nátery balkónových zábralí, pretmelení panelových špár a v nátery fasády a balkónov termoizolačnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Rekob s.r.o. Rok realizácie 2013.