Obnova fasády, vonkajšieho schodiska a interiéru na ulici Slovenskej jednoty (Prvá etapa)

Obnova spočívala v oklepaní a vyspravení fasády, nanesení armovacej vrstvy a silikónovej omietky, montáži keramickej dlažby na vonkajšom schodisku. V interiéri boli zrealizované práce ako montáž sádrokartónového stropu, realizácia nových omietok a náter stien a stropov . Uvedené práce vykonala firma Stavex v spolupráci s firmou Alojz Tereba priamo pre investora. Rok realizácie 2012.