Termoizolačný náter prevedení na Húskovej ulici v Košiciach

Obnova spočívala v pretmelení panelových spojov, vyspravením balkónových čiel a nátere termoizolačnej farby. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Peter Petruška. Rok realizácie 2012.