Obnova fasády a balkónových čiel termoizolačným náterom na ulici Čordáková 18-20

Obnova spočívala v pretmelení panelových špár a v nátery fasády a balkónových čiel termoizolačnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Patrik Bujňák. Rok realizácie 2013.