Obnova fasády na Clementisovej ulici v Košiciach

Obnova fasády spočívala vo vyspravení fasády, pretmelení panelových spojov a v nátere fasádnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Jaroslav Meszároš. Rok realizácie 2009.