Obnova fasády na Rožňavskej ulici v Košiciach

Obnova fasády spočívala vo vyspravení a v nátere fasády. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Jaroslav Meszároš. Rok realizácie 2008.