Zateplenie balkónových ostení na Krosnianskej ulici v Košiciach

Obnova spočívala v lepení, kotvení a armovaní zatepľovacieho systému Styrcon a nanesenie silikónovej omietky. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Stavmart Invest s.r.o. Rok realizácie 2010.