Sanácia loggií bytového domu Muškátová 20,26

Sanácia loggií spočívala v odstránení systémových porúch. Pôvodné vrstvy podlahy sa odstránili až na podklad - betónový panel na ktorý sa aplikovala sa nová skladba zateplenia podlahy vrátane hydroizolácie, nových klampiarských prvkov a dodávky a montáže prémiového hliníkového zábradlia a zasklenia. Steny a stropy loggií sa taktiež zatepľovali. Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2020.